tầm nhìn

” Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu của trẻ em Việt Nam trong nhiệm vụ hỗ trợ học tập “

Sứ mệnh

” Habee cam kết mang đến một môi trường học tập mà ở đó học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện tính kỷ luật, tự chủ và tình yêu thương”

giá trị cốt lõi

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các hoạt động

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng phụ huynh, Tôn trọng học sinh, Hợp tác trong sự tôn trọng.

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, phụ huynh, học sinh và các bên liên quan khác

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách
đạo đức.

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Habee mong muốn trở thành trung tâm được yêu thích và tin tưởng bởi tất cả trẻ em trên lãnh thổ Việt Nam. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Habee. Habee học sinh là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh.

Chính sách chất lượng

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với học sinh bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức và tuân theo luật định.